Voorbehouden aan de fiduciaire versies, geeft het permanent dossier een globaal overzicht van alle dossiers klanten, het vereenvoudigt uw organisatie, vermijdt overtollige informaties en vergemakkelijkt de uitwisseling tussen alle modules. Werkelijk controle centrum, u merkt ogenblikkelijk wat gedaan werd of wat nog te doen staat en u hebt toegang tot alle modules voor een klant (invoering der facturen, aangiftes BTW, bankuittreksels, balansen, sociale documenten…).

Permanent dossier 1

ADIX laat toe het permanent dossier te beheren op het geheel van de gegevensstroom waaronder de volmachten, de gevolgen van de wet op anti-wiswassen en de opdrachtsbrieven. Module soepel en intuïtief die de boekhouders toelaat hun briefmateriaal te personaliseren. Brengt tijdwinst mee op de administratieve en wettelijke opvolging van de klanten.

Permanent dossier 2