Commercieel beheer menu

ADIX stelt een volledige beheertoepassing voor, van bestek tot factuur.

Laat het beheer toe van de offerte, de bestelbon, de leveringsnota, de factuur… alsook het beheer der voorraden.

Mogelijkheid van synchronisatie met een site e-handel: omschrijvingen en beelden van producten, klanten, bestellingen, voorraad…

De artikelfiche is duidelijk en volledig.

Mogelijkheid een omschrijving op meerdere regels in te brengen en in meerdere talen.

Mogelijkheid specifieke omschrijvingen in te voeren voor de verbinding met een site e-handel.

Fiche van een artikel
Invoering der documenten

De verkopen kunnen ingebracht worden per referentie of per lezing van de barcode van het artikel.

Beheer voertuigen

Beheer voertuigen, list

De fiche van een voertuig laat toe gemakkelijk de informaties hiervan te bekomen (chassisnum., plaat nummer, datum ingebruikstelling, foto’s…).

De lijst laat toe de historiek van een geselecteerd voertuig te bekomen.

ADIX – Beheer voertuigen laat eveneens toe het bestand CAR‑PASS te verzenden.