Menu geteld lint

ADIX – Algemene boekhouding is een volledig programma, uitgewerkt voor alle types bedrijven, fiduciaires, VZW, zelfstandigen… En biedt een pak boekhoudfuncties geïntegreerd in één enkel product.

ADIX is eenvoudig om te begrijpen en te gebruiken.

Klanten/leveranciersfiche

De klanten/leveranciersfiche is zeer eenvoudig en volledig.

Vanaf de fiche kan u een historiek opvragen van de rekening, zonder het scherm te verlaten.

Rechtstreekse band naar de gegevensbanken van het Belgisch Staatsblad, van de Kruispuntbank van Ondernemingen, van de Nationale Bank van België…

Klanten en leveranciersfiche

Fiche van een boekingsrekening

Fiche van een boekingsrekening

Mogelijkheid een automatische verrichting te parametreren die tijdsbesparing toelaat, de inbrengsnelheid verhoogt en de fouten beperkt.

Raadpleging van een boekingsrekening

De raadpleging op het scherm van de evolutie van de klanten-, leveranciers- en algemene rekeningen is ogenblikkelijk.

Het is mogelijk een verrichting te visualiseren door de « Zoom » en de gegevens over te brengen naar het programma Excel®.

Raadpleging van een boekingsrekening

Inbreng verrichtingen

Inbreng verrichtingen sales

De invoeringsschermen zijn eveneens duidelijk en gebruiksvriendelijk.

Snelle invoering der documenten, de muis wordt overbodig.

Mogelijkheid een gescand of bestaand document toe te voegen bij de verrichting.

Automatische verdeling van de BTW niet recupereerbaar, privaat kosten en beroepskosten.

Standaardverrichtingen om herhaaldelijke boekingen te versnellen.

Mogelijkheid voorgaande boekingen te wijzigen.

Beheer der goedkeuringen.

Mogelijkheid van onmiddelijke inbreng van de fiches 281.50 en de afschrijvingsfiches.

Inbreng verrichtingen aankopen

Recuperatie van gescande facturen via ADIBOX

Laat de behandeling toe van gescande facturen met karakterherkenning door de tool ADIBOX. De documenten worden overgebracht in de boekhouding 3 tot 5 maal sneller dan bij manuele inbreng. Boekhouding met het formaat e-FFF. Voor meer informatie: www.adibox.be.

Adibox DP document in behandeling
DematBox

De documenten worden opeenvolgend voorgesteld met de PDF voor verificatie. Een klik transfereert de gegevens in het invoerscherm. Een blik, een klik en de factuur wordt bewaard in de boekhouding met de PDF in bijlage. Enkele seconden volstaan om naar het volgend document over te gaan.

Adibox documentherstel

Financieel en diverse verrichtingen

Scripting-codering FIN

Meerdere opzoekingsmogelijkheden worden voorgesteld: opzoeking klant of leverancier op basis van factuurnummer, bedrag, BTW nummer…

Samentrekking BTW mogelijk in diverse verrichtingen.

Import van de fiches lonen vanuit compatibele partners, met name in formaat SODA via CODABOX.

Behandeling van de bestanden CODA – Bankverbinding

De module ADIX – Bankverbinding maakt het mogelijk de nationale en internationale overschrijvingen te verzenden (SEPA), alsook de behandeling van de bankuittreksels CODA (ISABEL, CODABOX).

In enkele kliks worden de beschikbare bankuittreksels voorgesteld om geïmporteerd te worden in de boekhouding, waardoor vervelende en lange invoeringen worden vermeden.

Coda lijst met uittreksels
CODA herstel

De automatische opzoeking op multicriteria laat toe de boeking te identificeren en de verschillende bedragen af te punten.

Het resultaat kan gemakkelijk geverifieerd en vervolledigd worden, indien nodig, met de PDF van het uittreksel in bijlage aanwezig.

Betalingsherinneringen

Gemakkelijke selectie van de te verzenden herinneringen.

De afdruk van de herinneringen is eenvoudig parametreerbaar en houdt rekening met uw wensen.

Meerdere niveaus van multitaal herinneringen.

Beheer van de betalingsintresten.

Mogelijkheid de herinneringen te versturen in PDF per mail.

Betalingsherinneringen

De afdrukken

Kranten afdrukken

De afdrukken zijn van kwaliteit en bijzonder verzorgd.

Mogelijkheid deze te visualiseren op het scherm vooraleer af te drukken op de printer.

Eenvoudige en snelle overdracht van een afdruk in een bestand PDF.

Talrijke opties van afdruk om aan uw eisen te beantwoorden.

Grote boeken afdrukken
Vertoningsschalen

Afdruk van de algemene balansen en vervaldatabalansen, met of zonder detail.

Rechtstreekse overdracht der balansen, grootboek… naar Excel®.

Afdruk van de eindbalans op één tot vier boekjaren met dus een snelle en doeltreffende vergelijking van de resultaten.

Balans afdrukken

Aangifte, BTW listings – Verbinding INTERVAT

BTW-aangifte

Uitgifte, controle van de valideringsregels en electronische neerlegging van de BTW aangifte op de site INTERVAT van de FOD Financiën.

Veelvoudige verzending voor snelle neerlegging van meerdere aangiftes, listings, overzichten…

Automatische behandeling van de ontvangstbewijzen voor een duidelijke opvolging van de verzendingen.

Automatische controle van de BTW nummers aanwezig in de jaarlijke listing en in het intracommunautaire overzicht.
Eenvoudige verificatie vooraleer te verzenden op INTERVAT.

BTW listings