Module NBB jaarrekeningen

Recuperatie gegevens uit de boekhouding.

Rechtstreekse neerlegging van de jaarrekeningen op de site van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.