Wie zijn wij?

De programma’s ADIX werden gecreëerd in 1999 te Haversin (Ciney) in België. Het betreft een geheel van evolutieve programma’s die beantwoorden aan alle beheerbehoeften van een zelfstandige, een ZKO, een KMO, een VZW of van een fiduciaire. Met reeds een boekhouding voor 250 EUR excl. BTW en een facturatie voor 250 EUR excl. BTW, richt ADIX zich to alle budgetten. Dank zij haar kwaliteiten en haar veelvuldige toepassingen, maakt ADIX deel uit van het onderwijsprogramma van honderde onderwijsinstellingen.

Het gehele gamma programma’s ADIX is ontegensprekelijk samenhangend en volgt de evolutie van de gebruiker, dank zij de boekhouding (algemene, analytische, budgettaire), het commercieel en logistieke beheer (artikelbeheer, voorraad, bestek, bestellingen, leveringsnota’s, facturatie, toonbankverkoop…), het beheer verkooppunten (kasticket, tactiel scherm…), het beheer der prestaties en hun facturatie, de fiscale bijlagen en de afschrijvingstabellen, de berekening van de personen- en bedrijfsbelasting. Ontwikkelingen op maat kunnen eveneens worden gerealiseerd teneinde rekening te houden met de bijzonderheden en de specifieke behoeften van elk beroep. Door de verschillende modules te integreren in één enkel product in twee complementaire versies, de ene gericht tot het bedrijf en de andere tot het boekhoudkantoor of de fiduciaire, verzekert ADIX een perfecte synergie met de verschillende betrokken partijen. Alle programma’s ADIX draaien onder Windows in monopost alsook in netwerk ; tweetalig nederlands/frans worden zij verdeeld in gans België.

In doorlopende evolutie sedert meer dan 20 jaar, eerbiedigen de programma’s ADIX de boekhoudregels en de wettelijke voorschriften. Naarmate de verschijning van de nieuwe versies, bevat het product meer gebruiksvriendelijkheid en prestatievermogen. En in de mate van het mogelijke, werden de wensen van de gebruikers steeds in acht genomen. De ADIX-ploeg heeft altijd als hoofdbekommernis gehad niet enkel een product, maar vooral een dienst van eerste rang te bieden zowel aan onze dealers als aan de gebruikers.

De keuze van een boekhoudoplossing en beheer is essentieel. Door te kiezen voor een programma met en maximale synergie tussen zijn bedrijf of zijn handelszaak en de fiduciaire, vereenvoudigt de bedrijfsleider of de handelaar zijn leven en behoedt zich tegen eventuele communicatiefouten.

ADIX kiezen is vanzelfsprekend!

Onze partner-oplossingen

adibox laat de behandeling toe van gescande facturen (formaat e-FFF) met automatische verzending naar de ontvangstbox van de fiduciaire om overgebracht te worden naar de boekhouding 3 to 5 maal sneller dan een handmatige inbreng.

ADIBOX

myBiz Solution is een innoverende oplossing voor oprichting van financiële en previsionele plannen, ontwikkeling of reorganisering van het bedrijf.

MyBiz Solution

SARAH, dit is het beheer op eenvoudige manier. Software voor de boekhouding en het commerciëel beheer (offerte, facturen, voorraad, toonbankverkoop, enz.) speciaal aangepast aan de behoeften van alle bedrijfsectoren.

SARAH