Physische personen en vennootschappen

BABP menu
BABVENN menu

Transfert van alle gegevens van de boekhouding naar de fiscale bijlagen.

Een aanzienlijke tijdswinst.

Vanaf de inbreng in de boekhouding, eenvoudig en snel, tot het opstellen van de fiscale bijlagen en de belastingberekening, zonder uw programma ADIX te verlaten.

Beheer van de afschrijvingstabellen.

Automatische overdracht van de afschrijvingsverrichtingen in de boekhouding.

Transfert van afschrijvingen in boekhouding
Vennootschappen belastingen

Electronische neerlegging van de fiscale aangiftes van de bedrijven op de site BIZTAX van de FOD Financiën.

Beroepsvoorheffing

Beheer van de fiches 281. Electronische neerlegging op de site BELCOTAX van de FOD Financiën.
Toegang tot de module ADIX – Beroepsvoorheffing voor het beheer van de fiches 274 en de electronische neerlegging op de site FINPROF van de FOD Financiën.

Menu fiches 281, 281.20, 274
Beroepsvoorheffing